"من سینماتئاتری‌ام!"

وقتی این جمله را می‌شنویم، همه می‌دانیم از چه چیزی حرف می‌زنیم، از چه جایی، از چه مفهومی. این جمله، جای خودش را در ادبیات هنر و سینما و تئاترِ ایران باز کرده است و شنونده را مستقیم می‌برد به ساختمانی قدیمی، در خیابانِ ورزنده‌، پایینِ ورزشگاه امجدیه؛ همین‌قدر کهن و اصیل.
"دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر" در طول سالیان، تبدیل به مفهومی فراتر از دانشکده شده است. چیزی شبیه به "ژانر". وقتی نام ِ یک ژانر را می‌شنویم، ناخودآگاه عناصر مشترکِ فراوان و زنجیره‌ای از پارادایم‌ها در ذهن ما متبادر می‌شود که آن ژانر را شکل می‌دهد. "سینماتئاتر" به مثابه یک ژانر، به هویتی جمعی اشاره دارد که نه تنها در فضای دانشگاه هنر، بلکه در فضای هنر ایران شناخته شده است؛ هویتی که حرف‌هایی از پیشرو بودن، اصالت و حرفه‌ای‌گری در خودش دارد و بار امانتی به دوش ِ هر کسی‌ست که در "سینماتئاتر" درس خوانده است.
در این ویژه‌نامه، در جستارها، گوشه‌های "سینماتئاتر" را با نگاهی دیگر و به قلم ِ "سینماتئاتری‌ها" می‌کاویم.

 

موضوعات پیشنهادی

فضای کلی دانشکده و دانشگاه

مفهوم «سینماتئاتری» بودن

خاطرات جمعی دانشکده

جشنوارههای دانشکده (و دانشگاهی) و تاثیر آنها بر شکلگیری هویت جمعی دانشگاه؛ نهال، هفته فیلم، مونولوگ، تئاتر دانشگاهی و....

روابط استاد- شاگردی

تجربههای کاری در دانشکده

تجربههای کاری سینماتئاتریها در فضای حرفهای

ایونتهای عمومی دانشگاه: تجمعات دانشجویی، مسابقات و...

فضای باغ ملی

دوگانهی باغ ملی- سینماتئاتر

تجربهی کاری در دانشکده برای غیرِ سینماتئاتریها

و ...

 

شما می‌توانید آثار خود را بین 1000 تا 3000 کلمه در قالب فایل WORD به شماره  09052542835 در واتس آپ ارسال نمایید.
لازم به ذکر است داشتن عنوان برای یادداشت و همچنین نوشتن رشته و سال ورود به دانشگاه در ابتدای اثر الزامی است.

آخرین مهلت ارسال آثار  ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به haftefilm.ir مراجعه و یا به شماره ذکر شده صرفا در واتس آپ پیغام دهید.

 

 

 


 

 

نوشتن دیدگاه