سرپرستان اجرایی هفته اول:

امین مغانی، رها امیرفضلی، محمدصالح شفیعی، شکیبا علی‌حسینی

 

تیم اجرایی هفته اول:

عرفان آدیگوزلی

امیر حسین ابراهیمی

محراب پوروحدانی

ساسان توفیقیان

رویا چگنی

عماد حسینی‌فرد

سپیده خاکسار

صبا رضایی

اشکان صادقی ‌فرد

امیر صدقی

سارا عدنانی

درسا محمودیان

مینو معصوم زاده

هنگامه ملک‌ محمدی

نونا یگانگی

نوشتن دیدگاه