مصاحبه با آرمان راز قندی کارگردان فیلم «سونات ایروان»

 

نوشتن دیدگاه