مصاحبه با مینا صادقی

کارگردان فیلم های «جمبل» و «بامداد و نوه ۶۵ ساله اش»

 

نوشتن دیدگاه