مصاحبه با علیرضا شریفی

کارگردان فیلم «رولت روسی»

 

نوشتن دیدگاه