منتظر مصاحبه با کارگردان فیلم‌های حاضر در هفته فیلم باشید.
 
ویدیو: نیلوفر ترابی