مصاحبه با کتایون پرمر

کارگردان فیلم های «تو هنوز اینجایی» و «زندگی، یک برداشت کوتاه»

 

نوشتن دیدگاه