مصاحبه با ندا چتر آبنوس

کارگردان فیلم «این یک نمایش نیست»

 

نوشتن دیدگاه