گزارش تصویری دومین روز هفته فیلم، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

عکس از: یلدا عباس زاده، امیر حاجی زاده، بامداد آقاجانی، آرش سروری، سعید پورمحرم

 

نوشتن دیدگاه