روز سوم هفته فیلم، روزی که تعطیلی تهران نیز نتوانست جلودار بچه های سینما وتئاتر باشد.

گزارش ویدیویی سومین روز هفته فیلم، سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ویدیو: یلدا عباس زاده، الهه آذری 

تدوین: سعید پورمحرم

 

نوشتن دیدگاه