روز دوم هفته فیلم، روزی که از شدت شلوغی سالن، مخاطبان به تماشای فیلم ها ایستادند.

اکران تا آخر هفته ادامه دارد...

گزارش ویدیویی دومین روز هفته فیلم، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

تدوین: سعید پورمحرم

 

نوشتن دیدگاه