روز چهارم هفته فیلم، از گرافیتی های حیاط دانشکده تا گپ و گفت با مرتضی فرشباف.

گزارش ویدیویی چهارمین روز هفته فیلم ، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ویدیو: یلدا عباس زاده، الهه آذری، امیر حاجی زاده

تدوین: سعید پورمحرم

 

نوشتن دیدگاه