بخش رأی دهی در هفته فیلم ۱۴۰۰ همزمان برگزاری رویداد فعال می‌گردد.

شایان ذکر است برای اعلام رای خود بایستی در سایت هفته فیلم ثبت نام نمایید.

مهلت رای دهی برای هر اکران ۲۴ ساعت خواهد بود. لیست اکران متعاقباً اعلام خواهد شد.